Gemeente Nieuwkoop

Teylersplein 1
2441 LE Nieuwveen

Hulp nodig?
Telefoon: 140172

Hoofdcontent

Kom naar de Cultuurbijeenkomst!

Geef je op via info@nieuwkoop.nl

In onze gemeente zijn veel inwoners actief bezig met cultuur en culturele activiteiten. Soms als individu, vaak ook met een vereniging of club. Denk aan beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater en vormgeving. Om kunst en cultuur in de gemeente te ondersteunen en stimuleren gaan we hier beleid voor opstellen. Daarbij kunnen we uw ideeën en input goed gebruiken, denkt u met ons mee? Op donderdag 2 juni houden we een cultuurbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, inspiratie op te doen, ideeën uit te wisselen en input te leveren voor het toekomstige cultuurbeleid. De bijeenkomst is in Theater Kaleidoscoop van 19.00 tot 21.00 uur. U bent van harte welkom. U kunt zich per e-mail aanmelden via info@nieuwkoop.nl. Wilt u in de mail uw naam aangeven, indien van toepassing uw verenigingsnaam en met hoeveel personen u komt?

Nieuwkoops Nieuws