Hulp nodig?
Telefoon: 140172
E-mail: info@nieuwkoop.nl

Hoofdcontent

Gratis AED voor je club! 10 februari 2022

Beste dame, heer,

 

YES!!!! Op dit moment kunnen we nog een paar wijk-, buurt- of sportvereniging met een publieke functie een AED, EHBO box en een EHBO cursus aanbieden in samenwerking met Zorg en Zekerheid.

 

Hoe veilig is het leven in jouw buurt? Door het aanbieden van een buurt-AED, (reanimatie/EHBO training en een EHBO-koffer), wil het Rode Kruis samen met Stichting Zorg en Zekerheid levens redden door mensen hulpvaardiger en meer hulpbereid te maken.

 

Wat bieden we precies aan?

Samen met het Rode Kruis hebben we voor wijk- , buurt- of sportverenigingen het volgende pakket samengesteld:

- Cursus basis EHBO (cursus voor 12 personen) (4 uur online 4 uur praktijk)
- AED (incl. onderhoud)
- EHBO koffer (overhandiging incl. uitleg door Rode Kruis)

 

Tijdens een cursus leren de deelnemers en andere betrokkenen uit jouw buurt wat zij moeten doen bij verschillende ongevallen en bij veelvoorkomende letsels. Met deze kennis kunnen zij niet alleen hun eigen buurtgenoten beter helpen en erger voorkomen, maar ook hulp bieden aan andere mensen wanneer dit nodig is. Bij een hartstilstand is het erg belangrijk dat er zo snel mogelijk wordt gestart met reanimatie. Daarom zorgt het Rode Kruis ervoor dat meer mensen kunnen reanimeren, en dat er meer AED’s beschikbaar zijn. Door ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen helpen bij ongevallen en kunnen reanimeren maken we sporten veiliger en worden levens gered.

 

Waarom deze samenwerking?

Zorg en Zekerheid vindt belangrijk samen zo goed mogelijk door het leven te gaan veiligheid is daar een onderdeel van! Zorg en Zekerheid wil daarom samen met het Rode Kruis jouw buurt zo veilig mogelijk maken. We bundelen de krachten om veilig wonen mogelijk te maken.

 

Ook een pakket aanvragen?

Tot aan het einde van dit jaar met uitloop in het eerste kwartaal 2022 (uitvoering 2022 zodra de Corona maatregelen het toelaten) bieden we deze pakketten aan bij wijk-, buurt- of sportverenigingen in het zorggebied van Zorg en Zekerheid, dat zijn 20 gemeentes waaronder ook jullie gemeente. Om dit zo eerlijk mogelijk te laten verlopen zijn criteria opgesteld waaraan een vereniging moet voldoen.

 

Wijk-, buurt- of sportverenigingen binnen deze 20 gemeenten zijn relevant, omdat deze onze verzekerden en potentiële verzekerden bereiken. De wijk- buurtverenigingen zijn evenredig verdeeld over het kernwerkgebied.

De wijk-, buurt- of sportvereniging biedt Zorg en Zekerheid (branche-)exclusiviteit en aandacht Als we een wijk-, buurt of sportvereniging selecteren zijn wij de enige die daar aanwezig is. Zorg en Zekerheid wil geen associatie met een andere zorgverzekeraar. Ook willen ze in onderscheidende mate opvallen bij bezoekers, deelnemers en pers. De AED moet voorzien zijn van branding van Zorg en Zekerheid en Rode Kruis (hier is een sticker voor ontwikkeld voor op de AED).
Er moeten voldoende vrijwilligers zijn voor deelname aan de cursussen. Om aanspraak te maken op het pakket dat we met het Rode Kruis aanbieden moet de vereniging voldoende vrijwilligers bereid vinden om deel te namen aan de cursus (12 in totaal volgen).
✓ AED en EHBO koffers worden geleverd inclusief branding van Rode Kruis en Zorg en Zekerheid. Dit moet op een zichtbare plaats worden bevestigd bij de AED.

✓ het verzorgen van communicatie: 1. Versturen van een persbericht naar lokale media afgeleid van ons algemene persbericht 2. Plaatsing van onze samenwerking op de sociale media kanalen van de vereniging 3. Vermelding van onze samenwerking op de website van de vereniging 4. Plaatsing van onze samenwerking in de eventuele nieuwsbrief of (digitaal) clubblad 5. Uitnutten van de levering van de AED en cursussen i.o.m. de wijk- en buurtvereniging (denk aan een evenement, uitnodigen van lokale media en fotomoment met eventueel een bekende sporter)

Meewerken aan publicitaire actie, zoals bijvoorbeeld artikel in verzekerdenmagazine GeZZond of sponsored content.
✓ Recht verlenen aan Zorg en Zekerheid om naam, eventueel logo van de vereniging te gebruiken in reclame en promotie omtrent deze actie Nb. Bij het accepteren van het Veilige buurtpakket door de desbetreffende vereniging wordt verwacht dat de vereniging op de opgegeven cursusdatum verschijnt met het aantal opgegeven personen. Is dit niet het geval, dan worden de cursuskosten in rekening gebracht.

 

Wil je in aanmerking komen hiervoor dan ontvangen we graag voor 1 maart ’22 de gegevens plus contactpersoon van deze wijk-, buurt- of sportvereniging en beargumenteerd waarom jullie voor deze unieke kans in aanmerking komen.  Op basis van de criteria zullen we een selectie maken.

 

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat uiteraard graag.

Hartelijke groet,

Ludy de Graaf
Business Developer EHBO & BHV


ldegraaf@redcross.nl

+31 6 130 151 29
Het Nederlandse Rode Kruis
Verenigingskantoor
Anna van Saksenlaan 50, 2593 HT Den Haag
Postbus 28120, 2502 KC Den Haag
rodekruis.nl